จองที่พักเขาใหญ่ ทุ่งทานตะวัน อ่างเก็บน้ำสายศร น้ำตกกองแก้ว

บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ

บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ
บริการศูนย์นักท่องเทียว ณ ที่ทำการอุทยานฯ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้