น้ำตกเหวประทุน

น้ำตกเหวประทุน อยู่ห่างจาก น้ำตกเหวไทร 2 กม. สามารถเดินทางจาก น้ำตกเหวสุวัต หรือเดินจากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ก็ได้ ระยะทางประมาณ 8 กม. ตามเส้นทางสายกองแก้ว-เหวสุวัต


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่

เขาใหญ่