จองที่พักเขาใหญ่ ทุ่งทานตะวัน อ่างเก็บน้ำสายศร น้ำตกกองแก้ว

น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกเหวสุวัต เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมานาน อยู่สุดถนนธนรัตน์ หรือจะเดินเท้าต่อจาก น้ำตกผากล้วยไม้ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 20 เมตร