Thai  Thai

เขาใหญ่

เที่ยวเขาใหญ่

น้ำตกกรองแก้ว

น้ำตกกรองแก้ว
น้ำตกกรองแก้ว

น้ำตกกรองแก้ว เป็นน้ำตกตื้นๆ เกิดจากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะดูสวยงามมากเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ใกล้บริเวณน้ำตกจะมีสะพานแขวนข้ามลำห้วยถึง 2 สะพาน ห้วยลำตะคองเป็นแนวแบ่งเขต 2 จังหวัดคือ นครนายกและนครราชสีมา อยู่ห่างที่ทำการเพียง 100 เมตร