Thai  Thai

เขาใหญ่

เที่ยวเขาใหญ่

หอดูสัตว์มอสิงโต

หอดูสัตว์มอสิงโต ห่างจากจุดจอดรถได้ แล้วเดินต่อเพียง 200 เมตร ชื่อว่า มอสิงโต เป็นชื่อที่เรียกกันตามแคมป์ทหารอเมริกัน ที่เคยใช้ที่นี่เป็นกิจกรรมทางทหาร

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่