จองที่พักเขาใหญ่ ทุ่งทานตะวัน อ่างเก็บน้ำสายศร น้ำตกกองแก้ว

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้
น้ำตกผากล้วยไม้
น้ำตกผากล้วยไม้
น้ำตกผากล้วยไม้
น้ำตกผากล้วยไม้
น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน้ำตกขนาดกลาง อยู่ในห้วยลำตะคอง ห่างที่ทำการอุทยานฯ 4 กม. ในบริเวณน้ำตกนี้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ทางรถยนต์หรือเดินเท้าเพื่อเข้าถึงตัวน้ำตก